Kronen en Bruggen

 

 

Kroon

Door middel van kronen en bruggen verbeteren we verzwakte, verkleurde of scheve tanden en/of kiezen. Een kroon is een duurzame oplossing om de vorm en functie van het gebit te verbeteren. Ze benaderen zo veel mogelijk de oorspronkelijke vorm en functie. 

 

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Afhankelijk van de plek in de mond wordt een materiaalkeuze gemaakt voor de kroon door de tandarts. Tegenwoordig worden kronen vaak op basis van een zirkoniumkapje met porcelein of ander keramiek opgebakken. Sommige kronen zijn volledig van keramiek of porcelein.

 

 

Brug

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen. Net zoals kronen worden bruggen ook gemaakt uit een onderstructuur van zirkonium met daarop keramiek of porcelein. Omdat twee of meer tanden beslepen moeten worden om een brug te maken, is het soms beter om een implantaat te nemen ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden. Als de pijlers nog goede, gezonde tanden zijn is het namelijk zonde om deze te beslijpen. 

Klik hier voor meer informatie over implantaten.

De behandeling
1. Afslijpen van de tand of kies
Een deel van de tand of kies wordt beslepen om ruimte te maken voor het materiaal van de kroon. Dit gebeurt onder lokale verdoving zodat u geen pijn heeft tijdens de behandeling.
  4. Kleur bepalen
Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.
2. Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt. 
  5. Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.
3. Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts beetregistratie materiaal
  6. Vastzetten
Bij de laatste afspraak past de tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt zij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift zij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan. 
Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.